Register Now

Login

Lost Password

Enter your email to reset your password.

BY Author

Czym są szybkie wypłaty?

Pytanie:

Czym są szybkie wypłaty? 

Odpowiedź:

Polegają one na tym, że w ciągu maksymalnie 15 minut od zrealizowania przez nas wypłaty, środki zostają zaksięgowane na Twoim rachunku bankowym. Wypłaty realizowane są w godzinach pracy naszego biura, codziennie między 08:00 a 23:00 zgodnie z kolejnością wpłynięcia zgloszeń. 

Warto pamiętać, że pierwsza wypłata środków z konta Gracza łączy się z dodatkową weryfikacją danych, co oznacza że czas jej realizacji może być wydłużony.