Register Now

Login

Lost Password

Enter your email to reset your password.

BY Author

Wystarczy żeby kupon był pierwszym postawionym po rejestracji, by kwalifikował się do Cashbacku na start?

Pytanie:

Wystarczy żeby kupon był pierwszym postawionym po rejestracji, by kwalifikował się do Cashbacku na start? 

Odpowiedź:

Kupon musi spełnić jeszcze dodatkowe warunki. Musi zawierać minimum dwa zdarzenia, musi być zawarty za minimum 20 , każde zdarzenie na kuponie musi mieć kurs 1.2 lub wyższy.